Tugas Individu Summary SharingSession

Silakan dengarkan lalu buat summary dari beberapa #SharingSession berikut ini. Summary tidak boleh hanya translate an. Silakan jelaskan step by step yang dijelaskan oleh Pembicara/ Expert. Tugas 1 ini akan menjadi nilai individu. Silakan kumpulkan hasilnya dalam bentuk pdf dengan nama A_DataStorytellingConcept_NIM_NAMA untuk kelas A dan B_DataStorytellingConcept_NIM_NAMA untuk kelas B paling lambat 19 April 2022 pukul 23.00. Dikumpulkan melalui SPADA.